ដំណឹងល្អរៀបរៀងដោយលោកយ៉ូហាន

មុខវិជ្ជានេះធ្វើតាមលំនាំនៃដំណឹងល្អរៀបរៀងដោយលោកយ៉ូហាន ហើយផ្តោតទៅលើព្រះយេស៊ូ។ មុខវិជ្ជានេះជាប់ទាក់ទងនឹងសេចក្តីលម្អិតដ៏ជិតស្និតផ្សេងៗនៃព្រះជន្មរបស់ព្រះយេស៊ូ ការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គ និងការប្រកាសផ្សេងៗដែលមិនត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដំណឹងល្អផ្សេងទៀត។ អ្នកនិពន្ធ Rex Jackson បាននាំអ្នកអានទៅសិក្សាពីជំពូកមួយទៅជំពូកមួយដោយសិក្សាស្តីពីដំណឹងល្អរបស់លោកយ៉ូហាន និងបង្ហាញពីការពិពណ៌នាដ៏រស់រវើកអំពីព្រះគ្រិស្ត ដែលបានប្រទានមកដោយសិស្សជាទីស្រលាញ់ដែលជាសហការីជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចបំរើរបស់ទ្រង់។

មើល/ទាញយកឯកសារទាំងមូល icon មើល/ទាញយកឯកសារណែនាំ icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ដំណឹងល្អដែលរៀបរៀងដោយបុរសម្នាក់ឈ្មោះយ៉ូហាន។ លោកយ៉ូហានរៀនអំពីដំណឹងល្អ លោកយ៉ូហានចែកចាយដំណឹងល្អព្រះបន្ទូលនៃជីវិត ព្រះបន្ទូលដ៏អស់កល្ប ពន្លឺ និង ជីវិត ព្រះបន្ទូលកើតមកជាមនុស្ស រាជសាររបស់លោកយ៉ូហានបាទីស្ត កូនចៀមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សិស្សដំបូងរបស់ព្រះយេស៊ូ និងអំពីព្រះយេស៊ូត្រាស់ហៅលោកភីលីព និងលោកណាថាណែល។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ពិធីមង្គលការនៅភូមិកាណា ព្រះយេស៊ូយាងទៅព្រះវិហារ ព្រះយេស៊ូស្គាល់មនុស្សគ្រប់រូប។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូ និង លោកនីកូដេម ការកើតជាថ្មី សម្លឹងមើលដើម្បីជីវិត ព្រះយេស៊ូ និងលោកយ៉ូហាន ហើយព្រះអង្គដែលយាងមកពីស្ថានបរមសុខ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូ និងស្ត្រីសាសន៍សាម៉ារី និងព្រះយេស៊ូប្រោសកូនប្រុសរបស់មេទាហានម្នាក់។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon
មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូប្រទាននំប៉័ងឱ្យមនុស្សប្រាំពាន់នាក់ ព្រះយេស៊ូយាងលើទឹកសមុទ្រ មនុស្សស្វែងរកព្រះយេស៊ូ ព្រះយេស៊ូជានំប៉័ងផ្តល់ជីវិត និងជាព្រះបន្ទូលផ្តល់ជីវិតអស់កល្បជានិច្ច។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូ និងព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះអង្គ ព្រះយេស៊ូនៅពិធីបុណ្យបារាំ តើទ្រង់គឺជាព្រះមេស្ស៊ី? គេចាត់កងព្រះវិហារឱ្យមកចាប់ព្រះយេស៊ូ ទន្លេដែលមានទឹកផ្តល់ជីវិត ការខ្វែងគំនិតរបស់បណ្ដាជន និងពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាមិនជឿលើព្រះអង្គ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវគេចាប់ក្នុងពេលកំពុងរួមសហាយស្មន់ ព្រះយេស៊ូជាពន្លឺពិភពលោក ទីណាខ្ញុំទៅទីនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទៅបាន សេរីភាព និងទាសភាព ព្រះយេស៊ូ និងលោកអាប្រាហាំ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូប្រោសមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតម្នាក់ឱ្យជា ពួកផារីស៊ីសួរដេញដោលពីការប្រោសឱ្យជា ការខ្វាក់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ប្រស្នាអំពីក្រោលចៀម ព្រះយេស៊ូជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អ និងជនជាតិយូដាមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ លោកឡាសាទទួលមរណភាព ព្រះយេស៊ូជាអ្នកផ្តល់ជីវិតរស់ឡើងវិញ និងការឃុបឃិតចាប់ព្រះយេស៊ូ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូបានចាក់ប្រេងក្រអូបនៅភូមិបេតថានី ការឃុបឃិតសម្លាប់លោកឡាសារ ព្រះយេស៊ូយាងចូលក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹម ជនជាតិក្រិកចង់ជួបព្រះយេស៊ូ ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលអំពីព្រះអង្គសោយទិវង្គត ជនជាតិយូដាមិនជឿលើព្រះយេស៊ូ ការវិនិច្ឆ័យដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូលាងជើងពួកសិស្ស ព្រះយេស៊ូប្រកាសអំពីការក្បត់ព្រះអង្គ បទបញ្ជាថ្មី និងព្រះយេស៊ូប្រកាសអំពីលោកពេត្រុសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូជាមាគ៌ាទៅកាន់ព្រះបិតា និងព្រះបន្ទូលសន្យាអំពីព្រះវិញ្ញាណ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិត និងសេចក្តីស្អប់របស់មនុស្សលោក។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះបរមកិច្ចរបស់ព្រះវិញ្ញាណ ទុក្ខព្រួយ និងអំណរសប្បាយ និងជ័យជម្នះលើលោកនេះ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូទូលអង្វរឱ្យពួកសិស្ស អស់អ្នកដែលព្រះអង្គប្រទានមកឱ្យបុត្រ សូមព្រះអង្គថែរក្សាការពារពួកគេ ព្រះយេស៊ូទូលអង្វរឱ្យពួកអ្នកជឿទាំងអស់ សូមឱ្យគេទាំងអស់គ្នារួមជាអង្គតែមួយ និងបាននៅជាមួយទូលបង្គំ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ គេចាប់ព្រះយេស៊ូ ព្រះយេស៊ូនៅមុខលោកអាណា លោកពេត្រុសបដិសេធថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូ មហាបូជាចារ្យសួរចម្លើយព្រះយេស៊ូ លោកពេត្រុសបដិសេធសាជាថ្មីថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូ ព្រះយេស៊ូនៅមុខលោកពីឡាត និង គេកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ គេកាត់ទោសប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូ គេឆ្កាងព្រះយេស៊ូ ព្រះយេស៊ូសោយទិវង្គត បានចាក់ទម្លុះត្រង់ចំហៀងខាងស្តាំងរបស់ព្រះយេស៊ូ ការបញ្ចុះសពព្រះយេស៊ូ។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ផ្នូរទទេ នាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាបានឃើញព្រះយេស៊ូ ពួកសិស្សបានឃើញព្រះយេស៊ូ ព្រះយេស៊ូ និងថូម៉ាស និងគោលដៅរបស់គម្ពីរយ៉ូហាន។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon

នៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងសិក្សាពី៖ ព្រះយេស៊ូបង្ហាញព្រះអង្គឱ្យពួកសិស្សប្រាំពីរនាក់ឃើញ ព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលផ្តាំលោកពេត្រុស ព្រះយេស៊ូ និង សិស្សដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ និងអវសានកថា។

មើល/ទាញយកមេរៀន icon
មើល/ទាញយកឯកសារ icon